तामाङ लेखनमा लिपीको प्रश्न र कार्यदिशा

नेरू २०.००

तामाङ लेखनमा लिपीको प्रश्न र कार्यदिशा

<p>तामाङ लिपी बारे भाषाबिद अमृत योन्जनले २०५२ मा प्रकाशित गर्नु भएको किताब </p>

More Info

तामाङ भाषाको मानक आलेखन-Standard Transcription

नेरू ५.००

तामाङ भाषाको मानक आलेखन-Standard Transcription

Tamang Standard Transcription

More Info

Total : 3
तामाङ ब्याकरणको प्रारुप-Framework of Tamang Grammer
Membership : none

नेरू १०.००

0
0
२८ अक्टोबर २०१४
तामाङ थर गोत्र सम्बन्धी-प्रश्नावली
Membership : none

नेरू ०.००

0
0
२८ अक्टोबर २०१४
Tamang Geed-तामाङ गीद-1963 AD
Membership : none

नेरू ०.००

0
0
०५ अगस्ट २०१४