तामाङ लेखनमा लिपीको प्रश्न र कार्यदिशा

नेरू २०.००

तामाङ लेखनमा लिपीको प्रश्न र कार्यदिशा

<p>तामाङ लिपी बारे भाषाबिद अमृत योन्जनले २०५२ मा प्रकाशित गर्नु भएको किताब </p>

More Info

नाम्सारी

नेरू २०.००

नाम्सारी

<p>Tamang Literature </p>

More Info

Total : 23
लेङबा चु सेम्ला
Membership : none

नेरू १५.००

0
0
०८ जुलाई २०१५
केवा
Membership : none

नेरू १५.००

0
0
२९ अक्टोबर २०१४
छोन्बो नाम्सा
Membership : none

नेरू ०.००

0
0
२९ अक्टोबर २०१४
अशान्तिला म्युगु
Membership : none

नेरू ०.००

0
0
२९ अक्टोबर २०१४
मीक्लीला ह्वाई-आसुको गीत
Membership : none

नेरू १०.००

0
0
२९ अक्टोबर २०१४
2537 औ बुद्द जन्म जयनतीको उपलक्यमा प्रकाशित
Membership : none

नेरू ०.००

0
0
२८ अक्टोबर २०१४
स्याल्गार् चारदाम्-Collection of Tamang Plays
Membership : none

नेरू २५.००

0
0
२८ अक्टोबर २०१४
तामाङला दुङाल्ला ह्वाई
Membership : none

नेरू ५.००

0
0
२८ अक्टोबर २०१४
तामाङ रिमठिमला व्हाई
Membership : none

नेरू १५.००

0
0
२८ अक्टोबर २०१४
राङ्वाङ् माईबाबुगु
Membership : none

नेरू २५.००

0
0
२७ अक्टोबर २०१४
प्रथम तामाङ व्हाई प्रतियोगित्मक कार्यक्रम
Membership : none

नेरू ७.००

0
0
२७ अक्टोबर २०१४
कृष्ण तामाङला ब्हाई खाँ
Membership : none

नेरू १०.००

0
0
२७ अक्टोबर २०१४
Tamang Akhakyan
Membership : none

नेरू ३००.००

0
0
१५ अगस्ट २०१४
ङ्याङ्ला व्हाइ-रोसन फ्युवा तामाङ
Membership : none

नेरू २००.००

0
0
१५ अगस्ट २०१४