तामाङ लेखनमा लिपीको प्रश्न र कार्यदिशा

नेरू २०.००

तामाङ लेखनमा लिपीको प्रश्न र कार्यदिशा

<p>तामाङ लिपी बारे भाषाबिद अमृत योन्जनले २०५२ मा प्रकाशित गर्नु भएको किताब </p>

More Info

नाम्सारी

नेरू २०.००

नाम्सारी

<p>Tamang Literature </p>

More Info

Total : 23
लेङबा चु सेम्ला

लेङबा चु सेम्ला

नेरू १५.००

0
0
०८ जुलाई २०१५
केवा

केवा

नेरू १५.००

0
0
२९ अक्टोबर २०१४
छोन्बो नाम्सा

छोन्बो नाम्सा

नेरू ०.००

0
0
२९ अक्टोबर २०१४
अशान्तिला म्युगु

अशान्तिला म्युगु

नेरू ०.००

0
0
२९ अक्टोबर २०१४
मीक्लीला ह्वाई-आसुको गीत

मीक्लीला ह्वाई-आसुको गीत

नेरू १०.००

0
0
२९ अक्टोबर २०१४
स्याल्गार् चारदाम्-Collection of Tamang Plays

स्याल्गार् चारदाम्-Collection of Tamang Plays

नेरू २५.००

0
0
२८ अक्टोबर २०१४
तामाङला दुङाल्ला ह्वाई

तामाङला दुङाल्ला ह्वाई

नेरू ५.००

0
0
२८ अक्टोबर २०१४
तामाङ रिमठिमला व्हाई

तामाङ रिमठिमला व्हाई

नेरू १५.००

0
0
२८ अक्टोबर २०१४
राङ्वाङ् माईबाबुगु

राङ्वाङ् माईबाबुगु

नेरू २५.००

0
0
२७ अक्टोबर २०१४
कृष्ण तामाङला ब्हाई खाँ

कृष्ण तामाङला ब्हाई खाँ

नेरू १०.००

0
0
२७ अक्टोबर २०१४
Tamang Akhakyan

Tamang Akhakyan

नेरू ३००.००

0
0
१५ अगस्ट २०१४
ङ्याङ्ला व्हाइ-रोसन फ्युवा तामाङ

ङ्याङ्ला व्हाइ-रोसन फ्युवा तामाङ

नेरू २००.००

0
0
१५ अगस्ट २०१४