Featured

TamangElibrary Launched
तामाङ कृति,सिर्जनाहरु संरक्षण,प्रबर्दनको लक्यले तामाङ ईलाईबेरी सुरु गरिएको छ।कृपया register गर्नु होला।register गर्नु भए पछि activation email को लागि spam/junk folder पनि हेर्नु होला।पुराना किताबलाई मैलिन रुपमा राख्नु पर्ने हुदाँ कुनै सुस्त ईन्टरनेट(slow) मा पुस्तक खुल्न केहि बढी समय लाग्छ सक्छ।त्यो हामी समायोजन गर्दै जानेछौ।
लेखक,पाठकहरुले यो पेजलाई share गरेर मद्दत गर्नु होला
https://www.facebook.com/tamangelibrary
धन्यबाद
अन्य कुनै किसिमको सहयोग(भौतिक,नैतिक,आर्थिक) वा अन्य सुझाब दिन चाहानु हुन्छ भने सम्पर्क गर्नु होला।

Most Recent Books

Info!

THE ORDINARY EARLY LIFE OF A PROLIFIC JANAJA¯TI ACTIVIST-ACADEMIC

Info!

अोझेलमा तामाङ शहिदहरु

तामाङ शहिदको लिस्टहरु

अोझेलमा तामाङ शहिदहरु

Info!

तामाङ लेखनमा लिपीको प्रश्न र कार्यदिशा

तामाङ लिपी बारे भाषाबिद अमृत योन्जनले २०५२ मा प्रकाशित...

तामाङ लेखनमा लिपीको प्रश्न र कार्यदिशा

Info!

तामाङ गित सग्रह-गित तथा सेलो

हेल बहादुर तामाङको गित सग्रह

तामाङ गित सग्रह-गित तथा सेलो

Info!

नाम्सारी

Tamang Literature

नाम्सारी

Info!

मेल्हाम

Info!

मे बोन

Info!

लेङबा चु सेम्ला

Info!

ल बोन

About Laa Bon

ल बोन

Info!

स्वर्गिय डिबी लामा र २००७ सालको आन्दोलन-१२ पेज मात्र

स्वर्गिय डिबि लामा र २००७ सालको क्रान्तिमा योगदान-१२ पे...

स्वर्गिय डिबी लामा र २००७ सालको आन्दोलन-१२ पेज मात्र

Info!

MPhil Dissertation-RELOCATING 'BORDERLAND': AN APPRAISAL OF THE PARTICIPATION OF TMANAG IN NEPAL'S ELECTORAL POLITICAL PROCESS by Sadhu

MPhil Dissertation-RELOCATING 'BORDERLAND': AN APPRAISAL OF THE PARTICIPATION OF TMANAG IN NEPAL'S ELECTORAL POLITICAL PROCE...

Login to download

MPhil Dissertation-RELOCATING 'BORDERLAND': AN APPRAISAL OF THE PARTICIPATION OF TMANAG IN NEPAL'S ELECTORAL POLITICAL PROCESS by Sadhu

Info!

केवा

Tamang book

केवा