History

तामाङलाई 'तामाङ' भनिने भन्ने सरकारी दस्ताबेज

नेरू ०.००

यो तत्कालिन श्री ३<p>भिम शम्शेरले अब तामाङ भन्न पाउने भन्ने १९८९ भदौ ६ का दिन जारी गरिएको ईस्तिहार</p><p>तल दिईएको ईस्तिहारलाई save गर्नु भएर कम्पयुटरमा लानु भएर अझ ठुलो बनाई पढ्न सक्नु हुनेछ।दस्ताबेज स्रोतःडा गणेश योन्जन</p>

Description

यो तत्कालिन श्री ३

भिम शम्शेरले अब तामाङ भन्न पाउने भन्ने १९८९ भदौ ६ का दिन जारी गरिएको ईस्तिहार

तल दिईएको ईस्तिहारलाई save गर्नु भएर कम्पयुटरमा लानु भएर अझ ठुलो बनाई पढ्न सक्नु हुनेछ।दस्ताबेज स्रोतःडा गणेश योन्जन

Additional Information

Pages:0
Edition:
Publisher:
Published on:1989
Source:
Status: Read Free

0 Reviews for तामाङलाई 'तामाङ' भनिने भन्ने सरकारी दस्ताबेज

Add a review

Your Rating

21987

Character Limit 400

-100%
THE ORDINARY EARLY LIFE OF A PROLIFIC JANAJA¯TI ACTIVIST-ACADEMIC

THE ORDINARY EARLY LIFE OF A PROLIFIC JANAJA¯TI ACTIVIST-ACADEMIC

in Journals

नेरू ०.०० नेरू १.००